Primer podjetja SEP Natisni

V SEP-u smo v enem letu dosegli 6,06% povečano učinkovitost v primerjavi iz dne 1.3.2010, ko smo program uvedli.

V enoletnem pregledu rezultatov sta kategoriji delovna uspešnost in izboljšanje odnosov prikazani ločeno. Zanimivo je, da so odnosi po prvem ocenjevanju padli na nižjo raven, kar je tudi pričakovano. Enako se je zgodilo tudi v juniju, je pa razvidno, da so boljši odnosi po tem mesecu s seboj potegnili tudi delovno učinkovitost, kar pa je spet pričakovana posledica in hkrati tudi dokaz, da program deluje. Podobni rezultati so se do sedaj pojavljali praktično v vsakem od podjetjij v katerih je aplikacija nameščena.